Tag Archives: dinh dưỡng

Nâng cao tinh thần dinh dưỡng cộng đồng hướng đến cuộc sống khỏe mạnh hơn

Nâng cao tinh thần dinh dưỡng cộng đồng hướng đến cuộc sống khỏe mạnh hơn GĐXH – “Thực hiện dinh dưỡng hợp lý để cải thiện tình trạng dinh dưỡng phù hợp với từng đối tượng, địa phương, vùng, miền, dân tộc, góp phần giảm thiểu gánh nặng bệnh tật, nâng cao tầm vóc, thể […]