Tag Archives: hỗ trợ điều trị

Fucoidan đồng hành cùng sức khỏe của bạn

photo 3 16178519467701206808211 crop 16178522699091052943773

“Đa số bệnh nhân ung thư sau sử dụng hợp chất Fucoidan hỗ trợ điều trị theo phương pháp ôn hòa có thể trở lại hòa nhập cộng đồng…” trích từ sách “Hợp chất Fucoidan mang lại sức khỏe và hy vọng”. Kể từ thập niên 90, các nhà nghiên cứu và giới truyền thông […]