Tag Archives: vệ sinh

Giải pháp bảo vệ vùng kín an toàn với dung dịch vệ sinh phụ nữ Oriss

photo 1 16165753850821898536270 crop 1616575497954521277741

Vùng kín là một nơi khá nhạy cảm, cần được bảo vệ thật tốt. Thế nên đối với chị em phu nữ thì dung dịch vệ sinh vùng kín như một “cứu cánh” trong việc giữ vệ sinh và bảo vệ vùng nhạy cảm này. Thế nhưng nếu việc sử dụng không đúng cách hay […]