Tag Archives: sữa công thức

Cân đối lượng sữa và ăn dặm: Bé ăn dặm uống bao nhiêu sữa là đủ?

photo 1 1616758565826825735950 crop 1616758658004243746972

Có thể mẹ mừng rỡ vì con “chén” hết một đĩa bột ở lần đầu ăn dặm. Nhưng thực tế việc con ăn hết đĩa bột chưa chắc đã là một tín hiệu đáng mừng như ba mẹ vẫn thường nghĩ. Trẻ ăn dặm uống bao nhiêu sữa một ngày? Theo khuyến cáo của Tổ […]